ca

PROTOCOL DE SEGURETAT

 • Webcam en els compartiments de càrrega
 • Geolocalitzadors GPS
 • Detector de fums i gasos
 • Fundes precintades

TRANSPORT EN 4X4

 • Transport a Temperatura +22º per a estabilitats.
 • Conjunt de 7tn, circula festius a Europa.
 • Càrrega / Descàrrega.
 • Cabrestant / Winch
 • Carrosseria homologada UE.
 • Directiva d'estiba 2014/47 / UE
 • Hotels, dietes, peatges, eco-taxes.
 • Assegurança de Mercaderies obligat de transport Europeu (CMR).
 • Assegurança de Mercaderies estès fins 250mil eur.
 • Assegurança de R.C (per a rodatges i treballs en via pública).
 • Camió localitzat GPS 24h / 365d.
 • Gestió i coordinació
 • 24h / 365d.

ISO 9001 EC-9490/18

 • Qualitat : ISO 9001 EC-9490/18
 • Certificat professional ( Núm 108.300 Generalitat de Catalunya )
 • Conforme O.M. 28/05/99 ( B.O.E. 11/06/1999 )