ca

SEGURETAT

 • Webcam en els compartiments de càrrega
 • Geolocalitzadors GPS
 • Detector de fums i gasos
 • Fundes precintades

MEDI 4X4

 • Transport a Temperatura +22º per a estabilitats.
 • Conjunt de 7tn, circula festius a Europa.
 • Càrrega / Descàrrega.
 • Cabrestant / Winch
 • Carrosseria homologada UE.
 • Directiva d'estiba 2014/47 / UE
 • Hotels, dietes, peatges, eco-taxes.
 • Assegurança de Mercaderies obligat de transport Europeu (CMR).
 • Assegurança de Mercaderies estès fins 250mil eur.
 • Assegurança de R.C (per a rodatges i treballs en via pública).
 • Camió localitzat GPS 24h / 365d.
 • Gestió i coordinació
 • 24h / 365d.

CERTIFICAT

 • Segons OM 28/05/99 (BOE 06/11/1999)
 • Certificat de professionalitat (núm. 108.300 Generalitat de Catalunya)
 • Certificat de Transport Internacional ( núm 0000265510 Comunidad Europea)