en

SECURITY PROTOCOL

 • Sealed covers
 • Smoke and gas detector
 • GPS geolocator
 • Webcam in the cargo compartments
 • Alarm in means of transport

TRANSPORTATION IN 4X4

 • Gestió i Coordinació 24h/365d
 • Camió localitzat GPS 24h/365d.
 • Assegurança RC (per Rodatges i Obres a la via pública).
 • Assegurança de mercaderies ampliada Fins a 250 mil euros.
 • Assegurança obligatòria de mercaderies de transport europeu (CMR).
 • Hotels, dietes, peatges, tarifes ecològiques.
 • Directiva d'estiba 2014/47 / UE
 • Carroceria homologada per la UE.
 • Tornador / Tornador
 • Carrega/Descàrrega.
 • Set de 7tn, circula els dies festius a Europa.

CERTIFICAT

 • Conforme OM 28/05/99 (BOE 11/06/1999)
 • Certificat de professional (núm. 108.300 Generalitat de Catalunya)
 • Certificat de Transport Internacional ( núm 0000265510 Comunitat Europea)